Organisatie

De Uden-Landerdse regio is een van de afdelingen van de Fietsersbond in Nederland.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

v.l.n.r.:

 

Jan Koster, voorzitter

 

Alphons Goossens, secretaris

 

Ad Koenen, penningmeester

 

Hans Langens, lid en contactpersoon voor Landerd

 

Het dagelijks bestuur vergadert behalve in vakantiemaanden, minimaal eens per maand. Daarnaast is er één keer per jaar (meestal in maart) een algemene ledenvergadering.

 

In zowel Uden als Landerd is er contact met de plaatselijke politiek en ambtenaren om o.a. verkeersplannen en bestaande situaties op hun fietsvriendelijkheid te toetsen.  In dit overleg worden deze leden gewaardeerd als gesprekspartners om hun kennis op het gebied van fietsverkeer.

 

Verder heeft de Uden-Landerdse regio nog een technische commissie. Deze wordt ingezet tijdens de jaarlijkse verlichtingsactie, tijdens de TRAP-IN en voor het verzorgen van de telkens terugkerende fietsreparatiecursus.

 

De vaste kern van deze technische commissie wordt gevormd door Kees van Kampen en Frans Kusters en wordt vaak ondersteund door Wiel Frencken en andere vrijwilligers.

 

Ons nieuwsbulletin ‘De Fietsbel’ verschijnt twee keer per jaar (mei en december).

 

 

De ruimte voor de jaarvergadering wordt meestal beschikbaar gesteld door de fam. Van Riel die tevens ook veel bezorgwerk voor ons verricht.

 

De webmaster is verantwoordelijk voor de website van de afdeling en het bijhouden daarvan.